Policandre

Policandru 3 rânduri,  30 lumini, aurit Policandru 3 rânduri, 30 lumini, aurit

Policandru 3 rânduri, 45 lumini, aurit, h 4.2 m Policandru 3 rânduri, 45 lumini, aurit, h 4.2 m

Policandru 3 rânduri, 30 lumini, aurit
Policandru 2 rânduri, 72 lumini, cu icoane, aurit

Policandru 4 rânduri, 32 lumini, aurit Policandru 4 rânduri, 32 lumini, aurit

Policandru 4 rânduri, 42 lumini,  aurit, 10 icoane Policandru 4 rânduri, 42 lumini, aurit, 10 icoane

Policandru 4 rânduri, 32 lumini, aurit
Policandru 4 rânduri, 42 lumini, aurit, 10 icoane

Policandru 4 rânduri, 48 lumini, aurit Policandru 4 rânduri, 48 lumini, aurit

Policandru 4 rânduri Policandru 4 rânduri

Policandru 4 rânduri, 48 lumini, aurit
Policandru 4 rânduri