Policandre

Policandru 2 rânduri, 18 lumini Policandru 2 rânduri, 18 lumini

Policandru 2 rânduri, 18 lumini, aurit, mare Policandru 2 rânduri, 18 lumini, aurit, mare

Policandru 2 rânduri, 18 lumini
Policandru 2 rânduri, 18 lumini, aurit, mare

Policandru 2 rânduri,  21 lumini, aurit Policandru 2 rânduri, 21 lumini, aurit

Policandru 2 rânduri, 32 lumini,  aurit, argintat Policandru 2 rânduri, 32 lumini, aurit, argintat

Policandru 2 rânduri, 21 lumini, aurit
Policandru 2 rânduri, 32 lumini, aurit, argintat

Policandru 2 rânduri, 72 lumini, cu icoane, aurit Policandru 2 rânduri, 72 lumini, cu icoane, aurit

Policandru 2 rânduri,  24 lumini gravat aurit Policandru 2 rânduri, 24 lumini gravat aurit

Policandru 2 rânduri, 72 lumini, cu icoane, aurit
Policandru 2 rânduri, 24 lumini, gravat, aurit