Policandre

policandru 1 rând, 16 lumini policandru 1 rând, 16 lumini

Policandru 1 rând, 4 lumini, aurit Policandru 1 rând, 4 lumini, aurit

Policandru 1 rând, 16 lumini
Policandru 1 rând, 4 lumini, aurit

Policandru 2 rânduri,  12 lumini, mare, aurit Policandru 2 rânduri, 12 lumini, mare, aurit

Policandru 2 rânduri,  12 lumini, mic, aurit Policandru 2 rânduri, 12 lumini, mic, aurit

Policandru 2 rânduri, 12 lumini, mare, aurit
Policandru 2 rânduri, 12 lumini, mic, aurit

Policandru 2 rânduri,  12 lumini ?i candele Policandru 2 rânduri, 12 lumini ?i candele

Policandru 2 rânduri,  16 lumini cu sfer?, aurit Policandru 2 rânduri, 16 lumini cu sfer?, aurit

Policandru 1 rând, 12 lumini, aurit
Policandru 2 rânduri, 16 lumini cu sfer?, aurit